region-ostergotland

Resor och transporter

Inom Region Östergötland och inom länet sker många transporter av människor och gods.

Region Östergötlands målsättning inom området resor och transporter är att öka arbetspendling med gång, cykel och kollektivtrafik och att ha effektiva och hållbara tjänsteresor och transporter. Det finns en drivmedelsstrategi som syftar till att fasa ut fossila bränslen, där förstahandsvalet är biogas och el. I riktlinjer för resor i tjänsten tydliggörs att egen bil i tjänsten och flygresor är färdsätt som ska undvikas så långt det går. Därför har Region Östergötland en avgift för dessa resor som kallas intern klimatkompensation. Pengar som kommer in går sedan till klimatåtgärder såsom elcyklar och kollektivtrafikkort.

Östgötatrafiken, som ägs av Region Östergötland, arbetar aktivt för en fossilfri fordonsflotta. Sedan sommaren 2019 kör alla bussar, spårvagnar, tåg och båtar på förnybara bränslen

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier