region-ostergotland

Cirkulär materialanvändning

Varje år gör Region Östergötland upphandlingar till ett värde av sex miljarder kronor och vi har cirka 1 500 avtal att hålla ordning på.

Hållbara inköp innebär att de produkter och tjänster som upphandlas och köps in ska uppfylla kriterier för hållbarhet. Det vill säga, de ska vara kvalitetsmässigt och ekonomiskt hållbara samtidigt som de är producerade under förhållanden som inte kränker mänskliga rättigheter och fria från miljö- eller hälsoskadliga ämnen.

Inköp hänger ihop med avfall på det sättet att det vi köper in förr eller senare blir till någon form av avfall som ska hanteras. Vi kan påverka både innehållet och mängden avfall genom krav i upphandling. Genom rätt hantering kan också mycket av det vi slänger omvandlas till nya resurser.

Region Östergötland arbetar utifrån en strategi och särskilda kriterier för att ställa och följa upp hållbarhetskrav i upphandling. I ett samarbete med andra regioner utvecklar vi krav och metoder, genomför revisioner och ökar trycket på våra leverantörer. Vi kan påverka både innehållet och mängden avfall genom krav i upphandling.

Region Östergötlands mål är att material och resurser ska användas effektivare och att mängden avfall per vårdtillfälle ska minska. I klimatfärdplanen finns flera delmål som berör områdena inköp och avfallshantering.

Klimatfärdplan

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier