region-ostergotland

Medicinska biblioteket

Bokhylla, fåtöljer och bord i ett bibliotek

Medicinska biblioteket ger service till medarbetare i Region Östergötland, forskare och studenter inom medicin, vård och folkhälsa. Du kan bland annat få hjälp med att söka i databaser, beställa artiklar, hantera referenser, söka och låna medicinska böcker, e-böcker och e-tidskrifter.

Bibliotekets tjänster

Bibliotekets uppdrag är att göra forskning, kunskap och evidens tillgänglig för Region Östergötlands medarbetare. Hos oss kan du bland annat få hjälp med kompetensutveckling, informationssökning och referenshantering såsom sökning i databaser, att beställa artiklar, hantera referenser, att söka och låna böcker, medicinska e-böcker, bevakning av e-tidskrifter med mera.

Bemannade bibliotek

Det finns två bemannade medicinska bibliotekslokaler, en på Motala lasarett och en i ViN-gården på Vrinnevisjukhuset samt en kontaktpunkt på Universitetssjukhuset. Samtliga medarbetare och studenter i Region Östergötland är välkomna att låna och använda bibliotekens totala samlingar och tjänster. Böcker kan skickas till arbetsplatsen via internposten.

Hjälp med informations- och databassökning

Medicinska biblioteket erbjuder handledning och kurser i informationssökning, sökhjälp och möjlighet att boka en bibliotekarie för individuell handledning. Hör av dig till oss för att boka tid eller besök bibliotekslokalerna på Lasarettet i Motala och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Medicinska e-resurser

De medicinska e-resurserna består av nedanstående medicinska referensdatabaser, fulltextdatabaser, e-tidskrifter och e-böcker. De är fritt tillgängliga för medarbetarna via regionens intranät. För åtkomst utanför regionens nätverk används Distans-ID eller VPN.

Samsök Länk till annan webbplats.
Samsök - söker i fyra databaser och bland våra tidskrifter samt e-böcker samtidigt.

Amed Länk till annan webbplats.
Sjukgymnastik, arbetsterapi, rehabilitering.

Cinahl Länk till annan webbplats.
Omvårdnad.

Medline Länk till annan webbplats.
Medicin, odontologi, vårdvetenskap.

OT-seeker Länk till annan webbplats.
Gratis referensdatabas. Innehåller cirka 16 000 randomiserade studier, systematiska översikter och guidelines inom arbetsterapi.

PEDro Länk till annan webbplats.
Gratis referensdatabas. Innehåller cirka 7 000 randomiserade studier och systematiska översikter inom fysioterapi.

PsycINFO Länk till annan webbplats.
Psykisk hälsa och beteendevetenskap.

PubMed Länk till annan webbplats.
Medicin, omvårdnad, odontologi, beteendevetenskap

SveMed+ Länk till annan webbplats.
Nordiskt material på engelska, svenska, danska och norska.
Uppdateras inte sedan sedan januari 2020!

ClinicalKey Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om ClinicalKey på Inera.se Länk till annan webbplats.

ClinicalKey är en medicinsk databas med över 1 000 medicinska e-böcker, 600 vetenskapliga tidskrifter, 500 evidensbaserade kliniska översikter, läkemedelsinformation, filmer och multimediabilder som kan användas i presentationer.

Cochrane Library Länk till annan webbplats.
Systematiska översikter (Cochrane Systematic Reviews), kliniska prövningar (Cochrane Trials), övriga litteraturöversikter (DARE), metodstudier (Cochrane Methodology Register), teknologiska utvärderingar (Health Technological Assessment Database) och ekonomiska utvärderingar (NHS Economic Evaluations Database).

Micromedex Länk till annan webbplats.
En läkemedelstjänst från Truven Health Analytics.

UpToDate Länk till annan webbplats.
En omfattande evidensbaserad medicinsk fulltextdatabas för frågor om diagnos och behandling.

SBU Länk till annan webbplats.
Statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens metoder för att få bättre beslutsunderlag för vilken sjukvård som ska bedrivas.

Publication finder Länk till annan webbplats.
Alfabetisk sökfunktion för elektroniska prenumerationer av vetenskapliga tidskrifter samt en stor mängd fria tidskrifter inom olika ämnesområden. Innehåller drygt 2 000 titlar inom ämnesområdet Health Science.

BrowZine Länk till annan webbplats.
BrowZine är en tjänst som hjälper dig att bevaka och upptäcka vetenskapliga tidskrifter. Finns även som app. (Observera! Om du får problem med att logga in kan det hjälpa att rensa cachen på webbläsaren.)

Elsevier förlag Länk till annan webbplats.
Omkring 1000 e-böcker i databasen ClinicalKey

Karger Fast Facts Collection Länk till annan webbplats.
En serie medicinska handböcker bestående av cirka 130 titlar inom onkologi, hematologi, neurologi med flera.

Oxford Medical Handbooks Länk till annan webbplats.
Cirka 70 titlar

Springer förlag Länk till annan webbplats.
Ca 850 e-böcker cop. 2022

Springer förlag Referenslitteratur Länk till annan webbplats.
Springer Living Reference Works. Cirka 100 titlar

MeSH Länk till annan webbplats.
Hjälpmedel för att översätta svenska sökord till engelska MeSH-termer.

SIS.se Länk till annan webbplats.
Standarder med hemvist i SS (svensk standard), SS-EN (europastandarder), ISO och IEC (globala standarder).

Senast uppdaterad

Kontakt

Medicinska biblioteket
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier