#jagmed

Bilden visar tre tjejer som tittar in i kameran

Projektets egna berättelser

Delprojekt i #jagmed berättar med egna ord om sina framgångar,förändrade arbetssätt samt om framtiden.

Läs mer 

 #jagmed Kalender

Bildlänk till #jagmed Kalender

Bilden visar en ung man

Jag kan och hör till! - Filmen om #jagmed

För att kunna se filmerna på den här sidan behöver du vara inloggad.  Om du arbetar inom #jagmed och vill visa någo...

Läs mer 

Bilden visar en ung kvinna som blåser på en maskros

#jag med i Östra Mellansverige

#jagmed är ett samverkansprojekt i Östra Mellansverige. Projektet är indelat i fem huvudområden och de medverkande organ...

Läs mer 

Bilden visar ungdomar som hoppar av glädje

Lärande nätverk, så kallade saknätverk

Syftet med nätverken är att de ska bidra till att de lokala projekten når de resultat och effekter som #jagmed ska leda ...

Läs mer 

 Om #jagmed

#jagmed är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat, eller riskerar att hamna i utanförskap på grund av ej påbörjade eller fullföljda gymnasiestudier som leder till en examen.

Projektet har som mål att minska avhoppen från gymnasieskolan och att alla elever ska kunna lämna skolan med godkända resultat. Ett viktigt mål är även att få ungdomar som inte har gymnasieexamen att vilja komma tillbaka till studier.

I projektet samverkar fem län för att utveckla metoder som bland annat tidigt synliggör risken för och motverkar studiemisslyckanden samt arbetssätt som stöder unga att återgå till studier. På det viset kan projektresultaten bidra till att unga lyckas med sina studier och kan få en varaktig tillhörighet till arbetsmarknaden. Det praktiska utvecklingsarbetet äger rum i trettio lokala delprojekt i möten mellan ungdomar och offentlig verksamhet.

Läs mer >>>