Framtidens universitetssjukhus

 Om Framtidens US

Framtidens US är samlingsnamnet för de omfattande om-och nybyggnationer som sker på Universitetssjukhuset i Linköping fram till år 2021.

Med ett samlat grepp om sjukhusets utveckling bygger vi för en vård i förändring. Målet är hållbarhet för såväl patienter och medarbetare som för ekonomi och miljö.