Landstinget i Östergötland

Flyktingmedicinskt centrum

Två personer i samtal vid ett bord

Flyktingmedicinskt centrum tar emot flyktingar, andra invandrare och asylsökande, från hela Östergötland, med psykiska eller psykosomatiska problem kopplade till trauma och migration.

Flyktingmedicinskt centrum består av tre enheter. Öppenvårdsmottagningen bedriver öppenvård för barn och vuxna, dit patienter remitteras. Kliniken arbetar med klinisk bedömning, behandling och rehabilitering av flyktingar och invandrare som bedöms lida av posttraumatiskt stressyndrom samt av asylsökande med allvarlig psykisk ohälsa relaterad till exilproblematik, krig och tortyr.

 Medicinsk mottagning för nyanlända erbjuder hälsoundersökningar för asylsökande, kvotflyktingar, familjeanknytningar och "kärleksinvandrare".

Hälsokommunikatörerna som arbetar med att informera nyanlända flyktingar och andra invandrare om hur hälsa, vård och omsorg fungerar. Hälsokommunikatörerna är utrikes födda,  har sjukvårdsutbildning och de fungerar som brobyggare mellan sina egna språk- och kulturgrupper och den svenska hälso- och sjukvården.

Flyktingmedicinskt centrum bedriver forskning inom området migration och hälsa. Kliniken fungerar också som ett kompetenscentrum gentemot grupper och institutioner som kommer i kontakt med patientgruppen.

Flyktingmedicinskt centrum har 32 medarbetare; vuxenpsykiater, allmänläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeut, psykoterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, hälsokommunikatörer samt vårdadministratörer.

Flyktingmedicinskt centrum består av:

Öppenvårdsmottagning
Medicinsk mottagning för nyanlända
Hälsokommunikatörer

Besöksadress:

Flyktingmedicinskt centrum
Slottsgatan 116, våning 2
Norrköping

Ledning

Bild på Roberto Felizia

Roberto Felizia

Verksamhetschef

010-104 27 04

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se