Region Östergötland

Kunskapsunderlag för Regional utveckling och regional och kommunal planering

Här hittar du rapporter och mötesdokumentationer som är en del av Region Östergötlands arbete med kunskapsunderlag för regional utveckling och regional och kommunal planering.

Huvudmålgrupp är tjänstepersoner och politiker i Region Östergötland och i länets kommuner. Materialet vänder sig även till de som är intresserade av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala rumsliga planeringen och som vill delta i den kontinuerliga dialogen om densamma.

Arbetet med planeringsunderlag är kontinuerligt, en del av rapporterna kommer att uppdateras allteftersom det kommunala arbetet de baseras på utvecklas.

Nu finns den samlade dokumentationen från höstens arbete med att tillsammans med kommunerna, och med hjälp av marknadsaktörer, definiera den regionala rollen inom bostadsförsörjningen. Region Östergötland vill rikta ett särskilt tack till de tjänstepersoner och politiker i de östgötska kommuner som bidragit till en givande och konstruktiv gemensam process under höstens arbete. Som en följd av denna process arbetar vi nu tillsammans vidare med analyser av bostadsmarknadsdjup och en kartläggning och analys av det befintliga bostadsbeståndet i länet.

Färdigställda rapporter finns i spalten till höger.

Läs, reflektera, och återkoppla gärna.

Kontakt

Bild på Lena Lindgren

Lena Lindgren

Regionplanerare

010-103 68 87

e-post