Region Östergötland

Kunskapsunderlag för Regional utveckling och regional och kommunal planering

Här hittar du rapporter och mötesdokumentationer som är en del av Region Östergötlands arbete med kunskapsunderlag för regional utveckling och regional och kommunal planering.

Huvudmålgrupp är tjänstepersoner och politiker i Region Östergötland och i länets kommuner. Materialet vänder sig även till de som är intresserade av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala rumsliga planeringen och som vill delta i den kontinuerliga dialogen om densamma.

Arbetet med planeringsunderlag är kontinuerligt, en del av rapporterna kommer att uppdateras allteftersom det kommunala arbetet de baseras på utvecklas.

Nu finns det senaste framtagna kunskapsunderlaget, Bostadsmarknadsdjup i Östergötland 2020, publicerat. Rapporten är framtagen av Region Östergötland och kommunerna gemensamt, och visar hur bland annat hur förutsättningar för nybyggnation ser ut i länet och i kommunerna. Vi har parallellt tagit fram rapporten i form av en Storymap, för att underlätta att läsning digitalt. Inom kort publiceras även den presentation av rapporten som genomfördes den 16 oktober. Rapporten innebär att vi har ytterligare en del i den kunskapsbild vi tillsammans bygger av bostadsmarknaden i Östergötland. Inom samrådsstrukturen arbetar vi nu vidare med breda frågeställningar kring planering och bostadsbyggande, närmast under hösten med bostäder för äldre.

Färdigställda rapporter finns i spalten till höger.

Läs, reflektera, och återkoppla gärna.

Kontakt

Bild på Lena Lindgren

Lena Lindgren

Regionplanerare

010-103 68 87

e-post