Region Östergötland

Stöd inom kommersiell service

Bilden visar en man och en kvinna vid grönsaksdisken i en lanthandel

Det är viktigt för Östergötlands utveckling att det finns företag och service på landsbygden. Företag som bedriver dagligvaruhandel på landsbygden har under vissa förutsättningar möjlighet att söka stöd till sin verksamhet.

Grundläggande bestämmelser

Enligt SFS 2000:284 kan Region Östergötland lämna stöd till kommersiell service till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer på landsbygden i hela länet där försörjningen är hotad. Stöd kan således inte lämnas om det finns mer än en butik på orten eller i dess närhet. Grundläggande är att butikerna dels ska erbjuda ett fullservicesortiment och dels ska ha öppet året runt.

Servicebidrag

Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem, exempelvis när butiksägare på grund av sjukdom eller liknande måste anställa en tillfällig ersättare. Syftet med bidraget är att hindra eller fördröja nedläggning av butiker som är särskilt viktiga för konsumenternas varuförsörjning. Servicebidrag kan lämnas med 100 000 kr i samband med ägarbyte för att täcka uppstartskostnader.

Hemsändningsbidrag

Bidrag kan lämnas till kommuner som bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll.

Driftstöd till butiker i sårbara och utsatta lägen

Butiker som är belägna mer än 10 km från annat försäljningsställe, öppna året runt och en omsättning på högst 11 miljoner kronor kan söka detta stödet. Stödets storlek beräknas utifrån en beräkningsmodell och högsta stödet är 300 000 kronor per år.

Det finns även bidrag som går att söka via Jordbruksverket.

Kontakt

Bild på Henrik Edelberg

Henrik Edelberg

Utredare samhällsbyggnad

010-103 65 03

e-post