Region Östergötland

Kunskapsbibliotek

Rapporter och dokument på ett bord

Kunskap om omvärlden och en förståelse för utvecklingstrender är centralt för en god utvecklingsstrategi.

För att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Östergötland på ett bra sätt är det viktigt att vi har en stor kunskap om Östergötland, om omvärlden, om viktiga framtida utvecklingstendenser, om trender och om andra strategier. Här försöker vi samla sådan kunskap.

I arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för Östergötland är det viktigt att vi baserar våra strategier på kunskap om regionen och omvärlden. På den här sidan försöker vi samla relevanta kunskapsunderlag och strategier som vi använder oss av i arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin. Här hittar du både rapporter och strategier som vi själva, det vill säga Region Östergötland, har tagit fram och rapporter och strategier som andra står bakom. Vem som har tagit fram materialet är inte det viktiga utan att det finns ett kunskapsunderlag som är viktigt för arbetet med utvecklingsstrategin.

Här kan du läsa kunskapsmaterialet

Samhällsplanering

Kultur

Arbetsmarknad och kompetens

Klimat och miljö

Folkhälsa

Allmän regional utveckling