Region Östergötland

Landsbygdsutveckling

Potatisupptagningsmaskin
Landsbygden i Östergötland har unika resurser som är viktiga för utvecklingen och försörjningen i hela länet

Region Östergötland arbetar aktivt med initiera och driva utvecklingsfrågor som är viktiga för landsbygden. Syftet är att förbättra förutsättningarna för boende, arbete och företagande på landsbygden.

Landsbygden har unika resurser. Den förser oss med livsmedel, skogsprodukter, ett vårdat landskap och erbjuder attraktiva boendemiljöer, rekreation och fritidsupplevelser. Landsbygdens företagare är en viktig tillväxtmotor och en förutsättning för den gröna omställningen i vår region. Företagen ska ges möjligheter att växa och utvecklas och människor bosatta och verksamma på landsbygden ska garanteras bredband, kommunikationer och grundläggande service. Skärgården utgör en prioriterad del av landsbygden.

Målen för Region Östergötlands arbete är desamma som för det regionala utvecklingsarbetet i hela länet, men eftersom förutsättningarna i vissa fall ser annorlunda ut på landsbygden krävs ibland andra arbetssätt eller särskilda insatser. Därför har regionen, tillsammans med länets kommuner och andra aktörer, tagit fram Insatsprogram för landsbygd 2014-2020. Programmet ska ligga till grund för regionens samlade landsbygdsinsatser. Region Östergötland medverkar genom att påverka andra aktörer, vägleda och initiera, samt stödja projekt som ligger i linje med insatsprogrammet Landsbygd.

Region Östergötland har särskilda medel för att stödja landsbygdsutveckling. Regionen prioriterar projekt som främjar insatsprogrammets genomförande, projekt med fler medfinansiärer eller som finansieras av EU, främst då Landsbygdsprogrammet och Havs-och Fiskeriprogramet, men även regionalfonds- och socialfondsprogrammet.

Kontakt

Bild på Anna Jacobson

Anna Jacobson

Strateg Näringsliv och landsbygdsutveckling

010-103 65 05

e-post