Region Östergötland

Matchningswebb för företag

Krisen i spåren av covid-19 påverkar regionens företag på olika sätt. För att matcha företagens olika behov i dessa tider har Region Östergötland byggt en webbtjänst.

I vissa branscher har efterfrågan minskat kraftigt, med permitteringar och varsel som följd. Samtidigt är behovet av arbetskraft stort på vissa håll, exempelvis i lantbruket och i många livsmedelsbutiker.

För att matcha företagens olika behov har Region Östergötland byggt webbtjänsten matchajobben.nu, där företag som behöver uppdrag eller har arbetskraft tillgänglig,
kan lägga upp vad de kan erbjuda. På samma sätt kan företag som behöver arbetskraft lägga upp sina behov.

Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att företagen ska kunna hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter.

Webbplatsen kommer inledningsvis finnas tillgänglig till och med 30 september 2020 och därefter tas beslut om eventuell förlängning eller nedsläckning.

Bakom initiativet står Region Östergötland i samverkan med aktörsnätverket East Sweden Business Region.

Kontakt

Bild på Erik Nellmark

Erik Nellmark

Verksamhetsutvecklare, marknadsföringsansvarig East Sweden

0702-21 78 17

e-post