Region Östergötland

Omstart Östergötland

Pandemin har påverkat många branscher och föreningar i Östergötland. Den 9 november arrangerar Region Östergötland ett digitalt seminarium med fokus på hur vi startar om vårt län på bästa sätt.

Ett och ett halvt år med pandemin har påverkat Östergötland på många olika sätt.

I takt med en allt högra vaccinationstäckning ökar nu förhoppningarna om en återgång till mer normala förhållanden.  

Den 9 november klockan 08.30-10.00 arrangerar Region Östergötland ett digitalt livesänt seminarium med rubriken ”Omstart Östergötland” – med fokus på hur vi startar om vårt län på bästa sätt. Under seminariet, som är öppet för alla och inte kräver någon föranmälan, kommer inbjudna deltagare och redaktionella inslag att lyfta viktiga framtidsfrågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, idrott, friluftsliv och folkhälsa.

Även den regionala utvecklingsstrategin, RUS, kommer att belysas.

Så boka redan nu in den 9 november i kalendern för ett spännande livesänt seminarium som är öppet för alla.

Mer detaljerat program för dagen kommer att uppdateras på den här sidan.

Här kan du läsa mer om det omställningspaket som Region Östergötland tog fram under våren 2021: Omställningspaket 2021

 Annons seminarium 9 november

 Klicka på bilden för att se den i ett större format.