Region Östergötland

Remissversion

Klicka på bilden för att se den interaktiva remissversionen > > >

Utvecklingsstrategi för Östergötland är grunden för det regionala utvecklingsarbetet som bedrivs av Region Östergötland, länets kommuner och andra aktörer för att skapa en hållbar utveckling och tillväxt med sikte på 2040.

Nu finns det en remissversion av Utvecklingsstrategi för Östergötland som har arbetats fram i bred dialog med representanter från bland annat invånare, kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar och näringsliv.

Remissversionen har gått ut till ett 70-tal instanser och remissperioden pågår fram till den 30 april. Efter remisstiden sammanställs remissvaren och en slutversion tas fram. Regionfullmäktige fattar slutligt beslut om Utvecklingsstrategi för Östergötland i oktober.

I högerspalten hittar du remissversionen och missivet. I missivet finns mer information om hur remissen går till samt alla remissinstanser.

Även om du inte hör till någon av remissinstanserna vill vi gärna ha dina synpunkter på Utvecklingsstrategi för Östergötland. Därför finns det ett formulär här på webbplatsen där du kan tycka till om remissversionen:

Ge synpunkter på Utvecklingsstrategi för Östergötland 

Obs! På sidan 7 är det tyvärr fel i den grafiska sorteringen av Agenda 2030:s mål. Detta gäller under rubriken "Insatser som görs ska bidra till en miljö i balans". Mål 1 och 12 ska bort och istället ska mål 6 och 15 kompletteras. Mål 6 omfattar "Rent vatten och sanitet för alla" och mål 15 omfattar "ekosystem och biologisk mångfald".