Region Östergötland

Remissversion

Klicka på bilden för att se den interaktiva remissversionen > > >

Utvecklingsstrategi för Östergötland är grunden för det regionala utvecklingsarbetet som bedrivs av Region Östergötland, länets kommuner och andra aktörer för att skapa en hållbar utveckling och tillväxt med sikte på 2040.

Remissversionen har gått ut till ett 70-tal instanser. Efter remisstiden har vi sammanställt remissvaren och en slutversion tagits fram. I högerspalten hittar du remissversionen och missivet. I missivet finns mer information om hur remissen går till samt alla remissinstanser.