Region Östergötland

Arbetsprocess

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för Östergötland.

Arbetsprocessen innebär intensiva samråd för att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, med kommuner, myndigheter och civilsamhället i Östergötland.
Här ser du de dialoger som ägt rum.

Datum RUS möter:  Plats
2018-05-18 Samrådet för strategiska frågor Ekoxen Linköping
2018-05-24 Folkhälsopolitiskt nätverk i Östergötland Missionskyrkan Linköping
2018-06-15 Nätverk för översiktlig planering Regionhuset
2018-06-18 RU och vänner Ekoxen Linköping
2018-09-06 Landsbygdsdagen Vreta Kluster
2018-09-07 Kompetensforum Ekoxen Linköping
2018-09-28 Vuxenrektorsnätverket Grand Hotel, Norrköping
2018-11-12 Överenskommelsen Missionskyrkan, Linköping
2018-11-23 Linköpings universitets ledningsråd Linköpings universitet
2018-11-29 Länsstyrelsen Länsstyrelsen
2018-12-06 Sakområdesnätverk Miljö och klimat Cleantech Park
2018-12-07 LG Samhällsplanering Frimurarehotellet, Linköping
2018-12-11 Östgötatrafiken Östgötatrafiken
2018-12-13 ESBR Nätverket Frimurarehotellet, Linköping
2018-12-19 Ledningsgrupp Kultur Regionhuset
2019-01-23 Agenda 2030 Nätverk Länsstyrelsen
2019-01-25 Miljö- och klimatrådet Ekoxen, Linköping
2019-02-15 Kommunchefsnätverk Regionhuset
2019-02-26 Nätverket för Folkhälsotjänstepersoner Regionhuset
2019-02-28 Aktörer inom utbildningsområdet Missionskyrkan Linköping
2019-03-13  Beredningsgruppen för Integrationsrådet Länsstyrelsen
2019-05-22 Det regionala politiska ledarskapet Renströmmen, Norrköping
2019-06-12 Temadag 1: Näringsliv & Energi och naturresurser Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping
2019-08-27 Temadag 2: Tillgänglighet & Boende och bostadsmiljöer Missionskyrkan Linköping
2019-09-09 Temadag 3: Arbete, matchning och utbildning & Samhällsdeltagande, tillit och demokrati Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping

Här kan du läsa kunskapsmaterialet

Samhällsplanering

Kultur

Arbetsmarknad och kompetens

Klimat och miljö

Folkhälsa

Allmän regional utveckling