Region Östergötland

Matchajobben.nu finns inte längre

Matchajobben.nu var en webbtjänst som Region Östergötland lanserade i mars 2020 för att förmedla kontakt mellan företag som drabbats på olika sätt av coronaviruset.

Syftet med webbplatsen var att ge företag möjlighet att hitta nya vägar till uppdrag eller utbyta arbetskraft för att klara sig igenom krisen.

Matchajobben.nu togs fram rekordsnabbt, som ett svar på ett uttalat behov från länets företag och kommunernas näringslivsenheter.

Det var en av många snabba, akuta insatser från offentliga verksamheter för att stötta företagen i Östergötland i den första, akuta fasen av krisen.

I ett senare skede anslöt även Region Sörmland, Gotland och Stockholm till tjänsten.

Kontakt

Bild på Cecilia Hunnershage-Sandgren

Cecilia Hunnershage-Sandgren

Strateg näringslivsutveckling

010-103 65 24

e-post