Region Östergötland

Visualisering och simulering


Östergötland har en unik bredd av systemintegrerade företag, spetsföretag inom applikationsutveckling och forskning i världsklass.

Exempel på visualisering och simulering är lösningar för att åskådliggöra komplexa data, interaktion med virtuella modeller, interaktiv media och spel.

Nod för styrkeområdet är Visual Sweden, ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Inom Visual Sweden drivs ett flertal innovationsprojekt med fokus på kommersialisering av nya produkter och tjänster.

Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 50-tal mindre, medelstora och stora företag. I den kreativa smältdegel som vuxit fram skapas idéer och innovationer som väcker stor uppmärksamhet internationellt. Allt fler globala företag etablerar forsknings- och utvecklingsavdelningar i regionen, väl medvetna om att här finns stark kompetens och de skarpaste talangerna, liksom en blomstrande scen för nyföretagande och unika samarbetsmodeller mellan universitet, näringsliv, institut och samhälle.

Visual Sweden startade år 2016 och har beviljats medel för 10 år för att bygga upp ett internationellt innovationsinitiativ med fokus på visualisering och bildanalys. Styrkeområdet koordineras av Norrköpings Science Park.

Kontakt

Bild på Carina Malmgren

Carina Malmgren

Strateg, innovation och näringsliv

010-103 65 37

072 - 5297446

e-post