Region Östergötland

Smarta, säkra, uppkopplade produkter och system

Detta styrkeområde består av en blandning av världsledande systemintegrerande företag, forskning i världsklass och en dynamisk bas av mindre företag.

Exempel på tillämpningar är; säker internet, Internet of Things (IoT), integrerad kommunicerande elektronik, sensorer och tryckt elektronik.

2018 etablerades klustret IoT World, som kommer att vara den enande plattformen för alla regionala projekt kopplat till området. Inom ramen för kluster IoT World har Östergötland beviljats medel för ett IoT-projekt inom e-handelslogistik och last mile transportation med Tillväxtverket som finansiär.

2018 beviljades området även en Vinnova-ansökan för att bygga upp en hub/testbädd kopplat till offentlig logistik. Region Östergötland är projektägare till hubben, Linköping Science Park är projektledare och RISE teknisk projektledare.

Linköping Science Park är regional koordinator för styrkeområdet "Secure IoT" det vill säga, Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system.

Kontakt

Bild på Carina Malmgren

Carina Malmgren

Strateg, innovation och näringsliv

010-103 65 37

072 - 5297446

e-post

Andra webbplatser