Region Östergötland

Miljönytta som affär


Företagen i Östergötland har tillsammans med Linköpings Universitet och offentliga aktörer varit framgångsrika när det gäller att omsätta modeller som cirkulär ekonomi till hållbara lösningar
.

Några exempel på miljönytta som affär är biobaserad cirkulär ekonomi och avfalls- och energilösningar.

En bärande del av kompetensområdet är Cleantech Östergötland, med visionen "att genom kunskap och miljöteknik skapa omställningen till en hållbar värld". Cleantech Östergötland är ett kluster för aktörer inom näringsliv, offentlighet och akademi som vill medverka till att lösa samhällets miljöutmaningar i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen.

I etableringen av Ebbepark finns ett övergripande mål att bli en framgångsrik arena för kunskaps- och affärsutveckling kopplat till miljöteknik. Här finns en lokal nod för den nationella satsningen "Smart City Sweden" och här erbjuds en testbäddsmiljö för miljöteknikföretag. Vreta Kluster, är en annan viktig och bärande del inom styrkeområdet, inte minst kopplat till livsmedelsstrategin.

Styrkeområdet koordineras av Cleantech Östergötland som tillsammans med Region Östergötland är främsta finansiär till verksamheten.

Kontakt

Bild på Erik Gotborn

Erik Gotborn

Strateg klimat, energi och miljö

0700-90 04 47

e-post