Region Östergötland

Effektiv logistik

Östergötlands geografiska läge hör till de absolut bästa i landet.

Förutom utmärkta geografiska förutsättningar och god infrastruktur finns den "akademiska motorn" med stark forskning och utbildning på olika nivåer. Linköpings universitet, med verksamheter både i Linköping och Norrköping, har en tydlig koppling till näringsliv och offentlig sektor. Dessutom är regionen under stark utveckling, inte minst pådrivet av den planerade Ostlänken.

Företagandet med koppling till logistik har en stor bredd i vårt län. Infrastrukturen och det starka geografiska läget har dragit till sig många företag och fortsätter att attrahera nya etableringar med stora godsvolymer. Andra företag har en bakgrund som avknoppningar från Linköpings universitet, ofta med koppling till tjänster, system eller teknik. Bredden av företag täcker hela skalan och många deltar aktivt i olika utvecklingssammanhang och utgör därmed en viktig del av tillgänglig kunskap och utvecklingsmiljö.

Styrkeområdet har fått medel från strukturfonden för att utveckla ett regionalt logistikkluster i Norrköping. Med Logistikkluster Östergötland har vi skapat en gemensam arena för logistikfrågor och stärker därmed ytterligare regionens position som en nod för hållbar tillväxt med logistik som en viktig resurs.

Logistikklustret kommer att utvecklas i nära anslutning till Norrköpings Hamn och målet är att även bygga en fysisk miljö på plats 2021.

Norrköpings kommun via näringslivskontoret är regional koordinator för styrkeområdet. Logistikkluster Östergötland är ett samarbete mellan Norrköpings och Linköpings kommuner, Region Östergötland, Linköpings universitet och Norrköpings Hamn. Projektet finansieras av Region Östergötland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Kontakt

Bild på Mattias Flodström

Mattias Flodström

Strateg investeringsfrämjande

010 - 103 65 22

e-post