Region Östergötland

Avancerade material

Abstrakt mönsterMaterial finns överallt omkring oss. Men vi behöver nya hållbara material som bidrar till ökad effektivitet, minskade kostnader och framförallt – som hjälper oss att möta viktiga samhällsutmaningar.

I Östergötland finns mycket hög kompetens och stora resurser när det gäller att ta fram material med högt förädlingsvärde. Exempel på områden är ytbeläggningar för metaller och plaster, nanostrukturerade material som grafen och bio-kompatibla material.

Organiska tryckta solceller, möbler och väggar i kartong som är 100 procent nedbrytbar samt lätta flygplansdelar som minskar bränsleförbrukningen och organisk elektronik visar exempel på den bredd av material vi har i vår region.

Innovative Materials Arena (IMA) är en innovationsmiljö som stimulerar forskning, samverkan och tillväxt inom avancerade material. IMA bygger ett globalt nätverk som möjliggör utveckling och partnerskap genom att länka samman och synliggöra befintliga och nya aktörer.

Inom IMA-nätverket samlas näringslivet, akademin och offentliga organisationer med det gemensamma målet att skapa materialinnovation. Till nätverket hör en fysisk samlingsplats, IMA One, för labb, verksamhet och forskning.

Initiativtagare till satsningen Innovative Materials Arena är Region Östergötland och Sanktkors Fastighets AB. I det regionala initiativet arbetar aktörer inom näringsliv, forskning och offentlig verksamhet tillsammans. Med nära koppling till andra starka materialinitiativ möjliggör IMA ökad samverkan såväl regionalt som nationellt och globalt.

För att utöka samverkan med akademin har en så kallad ”Scientific Board” tillsatts med representation från materialforskning inom Linköpings Universitet, denna grupp kommer att växa på sikt och efter behov.

Fakta

Innovative Materials Arena (IMA) är en innovationsmiljö som stimulerar forskning, samverkan och tillväxt inom avancerade material. Satsningen är ett led i regionens strategi för smart specialisering.

I det regionala initiativet arbetar aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet tillsammans.

Satsningen fick i januari 2018 stöd av EUs regionalfondsprogram med 3,9 miljoner kronor under 3 år. Uppdragsgivare och medfinansiär är Region Östergötland tillsammans med Sankt Kors Fastighets AB som också medfinansierar och möjliggör  IMA One.

IMA har idag 70 anslutna medlemmar med representation från såväl små och medelstora företag till industri och akademi.

Processledare

Pia Lindström, Sankt Kors

Head of Innovative Materials Arena (IMA)
Telefon: 0725- 74 00 33
E-post: pia.lindstrom@sanktkors.se

 

Kontakt

Bild på Carina Malmgren

Carina Malmgren

Strateg, innovation och näringsliv

010-103 65 37

072 - 5297446

e-post