Region Östergötland

Företagsjouren

Företagare
När ett företag hamnar i akut kris kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas.

Region Östergötland erbjuder det stödet genom Företagsjouren som bemannas av rådgivare med många års industriell erfarenhet.
Företagsjouren vänder sig främst till små och mellanstora företag i Östergötland. Företagsjouren arbetar enligt en modell som inleds med att jouren medverkar till att undanröja det akuta problem som företaget står inför. Därefter görs en handlingsplan som talar om hur företaget ska kunna leva vidare och förhoppningsvis även ha en positiv utveckling. Företagsjouren samordnar även insatser från företagets andra intressenter som till exempel banker, revisionsbyråer och Almi Företagspartner AB.

Om det behövs ytterligare insatser har Företagsjouren tillgång till ett nätverk av personer med olika specialistkompetenser som kan förmedlas till företaget. Det kan exempelvis vara revisorer, jurister eller företagsmäklare.

Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess. 

Fler kontaktpersoner:
Anna Bjarnle, företagsrådgivare
Staffan Ekedahl, läkare
Ingela Gullstrand, företagsrådgivare
Ingemar Jarl, företagsrådgivare, bygg
Pelle Philip, företagsrådgivare, gröna näringar - Jönköpings län
Torgny Sjöberg, företagsrådgivare - Östergötland
Östen Sjölin, företagsrådgivare
Anders Davidsson, företagsrådgivare, gröna näringar - Östergötland

Kontakt

Bild på Göran Qvarnström

Göran Qvarnström

Företagsjouren

0705-36 04 25

e-post