Region Östergötland

Företagsjouren

Företagare
Om ett företag hamnar i akut kris kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur krisen för att få företaget att leva vidare och utvecklas.

Det stödet finns hos Företagsjouren i Jönköpings och Östergötlands län – en neutral samtalspartner för företag i svårigheter.

Företagsjouren bemannas av flerårigt erfarna rådgivare med stort engagemang för företagande.

Företagsjouren

  • Analyserar företagets lönsamhet och problem
  • Erbjuder rådgivning vid olika typer av problem exempelvis finansiering, förhandling, avtal, skatter, redovisning, administration, sjukdom
  • Finns som stöd vid de flesta typer av ägarfrågor
  • Söker lösningar vid finansieringsproblem och erbjuder stöd vid kontakter med banker och myndigheter
  • Förmedlar specialistkompetens inom revision, redovisning, juridik, personalfrågor, värdering och företagsförsäljning

Företagsjouren börjar med att försöka undanröja det akuta problem som företaget står inför. Efter den akuta fasen görs en handlingsplan med syfte att få företaget att leva vidare och ha en positiv utveckling.

Företagsjouren är verksam i de båda länens alla 26 kommuner. Stödet är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess.

Fler kontaktpersoner:
Ingela Gullstrand, företagsrådgivare
Anna Bjarnle, företagsrådgivare
Ingemar Jarl, företagsrådgivare
Torgny Sjöberg, företagsrådgivare
Staffan Ekedahl, läkare
Anders Davidsson, företagsrådgivare, gröna näringar

Kontakt

Bild på Ingela Gullstrand

Ingela Gullstrand

Företagsjouren

073-037 67 59

e-post

Bild på Göran Qvarnström

Göran Qvarnström

Företagsjouren

0705-36 04 25

e-post