Region Östergötland

East Sweden Business Region


Region Östergötland arbetar tillsammans med kommuner och rådgivningsaktörer på lokal och regional nivå för att vidareutveckla miljöer som underlättar spontana möten och idéutbyten företag emellan samt mellan företag och idébärare.

De offentliga aktörer som arbetar med tillväxt är samlade i en gemensam regional plattform, East Sweden Business Region (ESBR). Plattformen som koordineras av Region Östergötland samordnar ett 45-tal företagsfrämjande organisationer däribland länets 13 kommuner, Linköpings universitet, science parks, företagsinkubatorn LEAD, Nyföretagarcentrum och Almi Företagspartner. Näringslivet är representerat genom Östsvenska handelskammaren, Företagarna och Skill. Även klusterbildningar som Aerospace Cluster Sweden och Cleantech Östergötland finns med.

Visionen för ESBR är en region med ett attraktivt, konkurrenskraftigt näringsliv med hög tillväxt. Plattformen ska verka för att förbättra och stärka arbetet med näringslivsservice i kommunerna.
Inom regionen ska gemensamma verktyg utvecklas och roller, ansvarsområden och samverkansformer tydliggöras.

Det övergripande syftet för samarbetet är att underlätta vardagen för regionens företagare och främja innovation och idéutveckling.

Vi känner varandra väl i ESBR. Du som företagare eller entreprenör kan kontakta vem som helst av oss, vi lotsar dig vidare till rätt stöd.

Kontakt

Bild på Cecilia Hunnershage-Sandgren

Cecilia Hunnershage-Sandgren

Strateg näringslivsutveckling

010-103 65 24

e-post

Andra webbplatser