Region Östergötland

Företagsstöd

Uvmarö hamn

Bild ifrån Uvmarö hamn i St Anna skärgård. På bilden ses gästhamnen och restaurangen i Magasinet.

Hållbar Omställning Produktutveckling är ett projekt som pågår 2021 till 2023 med målet att stötta en hållbar besöksnäring efter pandemin och en föränderlig turism. Projektets ena del handlar om stöd till företag för bättre hållbarhet, produktutveckling (innovation) och digitalisering.

Detta sker på många olika sätt och på många olika områden. I möjligaste mån ska insatserna vara långsiktiga, och vara baserade på befintliga stödsystem. Ett exempel på det var den utlysning av Mikrobidrag under våren 2020 som ledde till att 16 besöksnäringsföretag fick upp till 30000 kr i stöd från regionen. Målet är att göra fler liknande utlysningar för företagen att söka, för insatser in hållbarhet, digitalisering och produktutveckling.

ALMI är med i projektet, och finns med på olika insatser för att fånga upp företagens behov av stöd som ALMI kan erbjuda.

Andra insatser är mer av tester, där det vid lyckat resultat i god tid innan projektslut ska ges förslag på långsiktighet. Exempel på detta är

• Det hölls en digital mässa där alla ledande onlinebokningssystem hade bjudits in, och där sen deltagande besöksnäringsföretag fick chansen att direkt i digitala mötet prata med representanter på plats.

• Hållbarhetsworkshopar för företag i västra länsdelen, med 6 olika teman: Mat och servering, Fastighetsskötsel och lokalvård, Marken vi brukar, Involverandet av lokalbefolkningen, Storytelling och till sist Marknadsföring.

 Det finns en hel del statistik om gästnätter och annat på Visit Östergötlands statistiksida.

Mer insatser planeras och information kommer fortlöpande komma upp på denna sida.