Region Östergötland

Hållbar omställning besöksnäring

Region Östergötland har fått medel från Tillväxtverket i en stor branschsatsning för besöksnäringen, där vi ska hjälpa besöksnäring och besöksnäringsaktörer i en lyckosam omställning efter Corona. Projektet finansieras av Region Östergötland och Tillväxtverket i lika delar och kommer både vara riktat mot privat och offentliga aktörer.

Projektet har fyra delmål:

Första målet är att ta fram en samverkansmodell för destinationer inom Östergötland. Projektet kommer fokusera på skärgården och området längs Vättern och där hitta sätt att jobba i dessa områden gemensamt i en destination, med gemensamma mål, tydliga roller och långsiktig finansiering.

Delmål två, tre och fyra handlar om att anpassa befintliga stödsystem mot privata besöksnäringsaktörer för ökad affärsutveckling, innovation och digitalisering. Målen ska syfta till att stärka besöksnäringen och få fler konkurrenskraftiga och hållbara företag väl rustade för framtidens utmaningar. Detta kan åstadkommas genom att hitta lämpliga befintliga stödsystem eller genom att anpassa eller utveckla systemen så de passar företag inom besöksnäringen. Målet är att 80 företag ska få möjlighet att ta del av insatserna fram till 2023.

Projektnamn: Hållbar omställning besöksnäring
Projektperiod: 2021-2023
Projektledare: Emil Selse
Telefon: 010-103 64 47,
e-post: emil.selse@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Emil Selse

Emil Selse

Projektledare

010-103 64 47

e-post

Andra webbplatser