Region Östergötland

Östgötaleden som vandringsdestination

Det finns en stor potential i att utveckla besöksnäringen på landsbygderna, det skapar nya jobb och ger lokalbefolkningen möjlighet att bo kvar. Att satsa på ledutveckling är att ge entreprenörer inom naturturism nya möjligheter.

12 projekt inom vandrings- och cykelturism får nu stöd av Tillväxtverket för att utveckla leder på landsbygden. Sammanlagt 10 miljoner kronor för insatser under 2020. Ett av dessa projekt som får finansiering är Region Östergötlands projekt "Östgötaleden som vandringsdestination". Läs mer på Tillväxtverkets hemsida om alla 12 projekt som får finansiering.

Om projektet 

Projektet ska identifiera och utveckla vandringsdestinationer med koppling till Östgötaleden ur ett kvalitets- och hållbarhetsperspektiv. Intresset för vandring och naturturism i Östergötland ökar. Många vill ha färdiga paket med boende, mat och en vandringsupplevelse med inslag av det som är genuint för platsen i form av natur- och kulturmiljöer.

För att möta växande efterfrågan och bättre och hållbart nyttja den resurs som Östgötaleden utgör, behöver vi arbeta med kvalitativ ledutveckling. Detta utifrån besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov med målsättningen att dels skapa en tillgänglig, trygg och intressant led, dels kunna erbjuda de faciliteter och infrastruktur som besökare efterfrågar.

Projektet har valt att titta närmare på Östgötaleden i Åtvidabergs kommun samt i Kolmården (Norrköpings kommun).

Mål

  • skapa en arena för lärande, erfarenhetsutbyte och samordnade strategiska utvecklingsinsatser
  • företagen ska få ökad kännedom om förutsättningar och samverkansmöjligheter med andra entreprenörer och offentliga aktörer.
  • ökad kunskap om målgruppens behov.

Läs mer på sidan Senaste nytt i projektet

Projektägare: Region Östergötland
Projektnamn: Östgötaleden som vandringsdestination
Projektperiod: 2020-01-01 - 2021-03-31. Projektet förlängt på grund av covid-19.
Beviljade medel: 640 000 kronor
Total projektbudget: 800 000 kronor
Projektledare: Josefine Schön, telefon:010-103 04 63, e-post: josefine.schon@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Josefine Schön

Josefine Schön

Projektledare

0722-17 83 02

e-post

Tillväxtverket logotyp