Region Östergötland

Genomförande och resultat - Lakesperience

Lakesperience

Här finns material samlat som visar på projektets genomförande samt resultat.

Arbetsgrupp fyra länder

Projektet Lakesperience var ett samarbetsprojekt mellan fyra Baltisk-Nordiska länder: Sverige, Finland, Estland och Lettland. Regelbundna möten genomfördes under hela projekttiden där projektledare och andra involverade träffades och arbetade fram planer och genomförde planerade aktiviteter. Möten genomfördes i respektive land samt en studieresa till Bodensjön i södra Tyskland – för att lära mer om cykelturism.

Marknadsföring och säljledsbearbetning

En stor del av projektet var att ta fram marknadsföringstänk för hur de fyra sjölandskapsområdena kunde säljas in bättre och gemensamt till den tysktalande marknaden. Ett positioneringstema, en logotype, ikoner att använda i kommunikation av olika typer av aktiviteter samt illustrationer av de fyra olika sjölandskapsområdena. En film klipptes ihop och många bilder fotograferades och används nu i kommunikationen av Kinda kanal:

Produktutveckling

I inledningen av projektet genomfördes tre stycken workshops riktat mot medverkande företag i projektet.

Utifrån dessa workshops samt hjälp från en konsult togs ett antal prissatta paket fram som samlades i en produktmanual som användes i kontakten med tysktalande researrangörer.

I projektet deltog även Länsstyrelsen Östergötland, och de tog fram ett antal vandringskartor för vandring på några platser i Kinda kanal-området:

I september 2019 genomfördes en studieresa till norra Tyskland för att lära mer om naturturism där och för att se vad den tyska gästen är van vid. Här är en sammanfattning av studieresan: