Region Östergötland

Lakesperience

EU-projektet Lakesperience - Explore the Nordic-Baltic Lake Trails är avslutat. Projektet pågick 2018 till 2020 och syftade till att utveckla ledturismen i fyra länder runt Östersjön.

EU-projektet Lakesperience - Explore the Nordic-Baltic Lake Trails är avslutat. Projektet pågick 2018 till 2020 och syftade till att utveckla ledturismen i fyra länder runt Östersjön.

De områden som valdes ut är sjöarna vid Tammerfors (Finland), Tartu (Estland), Burtnieki (Lettland) samt sjösystemet söder om Linköping (i huvudsak området mellan Sturefors, Rimforsa och Björkfors). Syftet var att leda till fler produkter och tjänster riktade direkt till en utländsk marknad (främst Tyskland). Cykel och cykelleder är en viktig del, men även produkter och tjänster inom vandring, kajak, fiske och vinterturism. 

Förutom produkter och tjänster, jobbade alla geografiska områden med en gemensam internationell marknadsföring. Målet var att öka antalet utländska gäster i området på sikt. Projektet arrangerade lokala och internationella workshops då företagare bjöds in. Föreläsare och experter inom olika områden bjöds in för att skapa bra förutsättningar för produktutveckling och marknadsföring främst för den tyska marknaden.

Genomförande och resultat

Läs om projektets genomförande och resultat.

Projektnamn: Lakesperience - Explore the Nordic-Baltic Lake Trails
Projektperiod: 2018-2020
Projektledare: Josefine Schön, Telefon:010-1030463, E-mail: josefine.schon@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Josefine Schön

Josefine Schön

Projektledare

0722-17 83 02

e-post

 

interreg

 

EU