Region Östergötland

Statistik

Här har vi samlat den statistik som vi under projektets gång använt för att förklara, styra om eller trycka på beslut och produktutvecklingar.

På Visit Östergötlands hemsida (Statistik Visit  Östergötland) samlas inkvarteringsstatistik. Här kan vem som helst välja och filtrera fram data som rapporteras in till SCB. Dessutom görs rapporter med jämna mellanrum som hittas på sidan.

Vi har tagit fram en checklista inför varje rapportering (BY SYD Checklista) som kommuner och region använt vid genomgång av siffrorna inför rapportskrivning. Gången har varit att BI Syd sammanställer alla siffror från SCB, filtrerar det enligt det sätt vi kommit överens om, och varje månad skickar ut material till oss. Vi kontaktar alla kommuner för att få feedback på det, och att säkra att det är rätt. Sen läggs allt upp på statistiksida. Denna är på väg att göras om till en interaktiv sida, men då detta skrivs finns inget sådant färdigt.


Två långsiktiga effektmål med projektet är att detta på sikt ska bidra till en dubblering av antalet gästnätter och även omsättningen. På besöksnäringsdagen 2017 presenterades nollvärdet för detta, se (Statistik 2017). Resultatet efter projektet hittas här HPU 2018 omsättningsökning och visar på en tillväxt på över 70% 2014-2018. 


Projektsidor för Hållbar Produktutveckling (2016-2019). Information och länkar på dessa projektsidor var gällande under projektets gång, men det är inte säkert att det uppdateras efter projektslut.