Region Östergötland

Andra projekt


Det finns ett antal projekt som rullat parallellt med HPU på regionen, och där kopplingarna är rätt tydliga.

Ett sådant projekt är Interreg-projektet Green Pilgrimage, som jobbar med pilgrimsvandring. HPU-nätverket i Vadstena använde både Green Pilgrimage och HPU för att få företag att på ett fruktsamt sätt ta fram produkter för pilgrimsvandrare.

Ett annat är Lakesperience, som skulle få till ledbaserade produkter runt sjöarna söder om Linköping. Erfarenheter, processer och nätverk från HPU-nätverket i Kinda Kanal kunde där användas och förädlas. Man kan här säga att Lakesperience tog vid där HPU slutade och kunde göra marknadsföring och säljdelar som inte ingick i HPU.

I skärgården har Länsstyrelsen varit ansvarig för ett annat EU-projekt - Coast4Us  - där bland annat entreprenör på Aspöja och Bergön varit med.

I skärgården har även ett hamnprojekt dragit igång - Smart marina.

En sammanställning av andra projekt med koppling till besöksnäringen finns i Besöksnäringens Forskning och Utvecklingsfonds rapport: Svensk forskning om turism och besöksnäring 2019

Kopplingen till Östgötaleden är tydlig i många produktförslag som kommit upp, och Östgötaleden har Region Östergötland som huvudman.

Dessutom har under 2019 Östgötadagarna  kopplats ihop med HPU då nätverken varit naturliga mötesplatser där detta gemensamt kunde diskuteras.


Projektsidor för Hållbar Produktutveckling (2016-2019). Information och länkar på dessa projektsidor var gällande under projektets gång, men det är inte säkert att det uppdateras efter projektslut.