Landstinget i Östergötland Bilden visar två personer som är ute och vandrar i naturen.

Natur- och friluftsliv

Region Östergötland ger bidrag och stöd till projekt inom natur- och friluftsliv.
Stöd kan ges till projekt som:

  • Skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation som bidrar till bättre livskvalitet genom t ex tillgänglighetsskapande åtgärder.
  • Bidrar till att skapa utveckling av Östgötaleden

För att komma ifråga för regionalt projektbidrag är det avgörande att projektet har ett regionalt sammanhang.

För att erhålla projektbidrag krävs medfinansiering.

Vem kan söka?

Kommuner, myndigheter och övriga. Juridiska personer såsom föreningar, organisationer kan söka regionalt projektstöd.
Enskilda personer eller kommersiella aktörer kan inte söka.

Ansökningsförfarande och beslut

Ansökan kan göras löpande under året men dock senast 2 februari, 11 maj, 7 september och 23 november..
Ansökan görs på särskild blankett.
Beslutsammanträden för Natur och friluftsrådet är:
16 februari, 24 maj, 20 september och 13 december.
Beslut om bidrag meddelas efter beslut.

Spridning av resultat

Vid information om eller spridning av resultat ska det tydligt framgå att
Region Östergötland är medfinansiär.

Redovisning

Slutredovisning av projektet och resultat av detsamma görs senast tre månader efter projektslut.

Ansökan kan göras vid löpande under året men dock senast 1 mars, 26 april, 10 augusti eller 1 november.
Ansökan görs på särskild blankett

Slutredovisning av projektet och resultat av detsamma görs senast tre månader efter projektslut.

 

Kontakt

Bild på Britt-Louise Nilsson

Britt-Louise Nilsson

Strateg, natur- och friluftsliv, kultur för äldre

010-103 65 13

e-post