Region Östergötland Traktor

Landsbygdsutveckling

Region Östergötland kan medverka i, starta och stödja projekt som förbättrar förutsättningar för arbete, boende och företagande på landsbygden.

Region Östergötland prioriterar medfinansiering av projekt som:

  • Stöds av EU-program för landsbygd
  • Stöds av EU-program för fiske/vattenbruk
  • Handlar om utveckling av länets skärgårdsmiljöer

Kontakt

Bild på Anna Jacobson

Anna Jacobson

Strateg Näringsliv och landsbygdsutveckling

010-103 65 05

e-post