Region Östergötland

Hemväxa – Kultur i coronans tid

hemväxa - kreativt hemarbete

Stipendier för fria professionella kulturskapare.

Med anledning av den svåra situationen för många fria professionella kulturskapare utlyser Region Östergötland 20 personliga stipendier på 20 000 kr per beviljad sökande. Stipendierna är avsedda att användas i hemmiljö eller i nära anslutning till hemmet.

Stipendierna ska ge möjlighet för fria professionella kulturskapare i Östergötland, från alla konst- och kulturområden, till ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att fördjupa och utveckla sitt konstnärskap, antingen genom egen praktik eller genom fördjupad kompetens. Gärna genom en kreativ vilja att testa nytt, till exempel genom att arbeta med gränsöverskridande kulturuttryck.

Stipendierna är tänkta att täcka cirka fyra veckors arbete, under tiden juni-oktober.

Vem kan söka?

Fria professionella kulturskapare inom alla konst- och kulturformer kan söka. Den som söker ska vara boende i Östergötland eller ha sin huvudsakliga praktik i Östergötland.

Så här söker du

Du ansöker senast 18 maj kl. 16.00 via digitalt formulär som du hittar här. Besked ges i början av juni.

Kriterier och urval

Kriterier för dig som söker är att du ska vara fri professionell kulturskapare, boende eller med huvudsaklig verksamhet i Östergötland. I urvalet tar vi hänsyn till hur du som sökande planerar att använda din tid för att fördjupa och utveckla ditt konstnärskap, exempelvis fördjupad kompetens, en ambition att prova något nytt eller finna nya uttrycksformer. Vid fördelningen av stipendierna strävar vi också efter en bred representation gällande kön, ålder, genre och geografisk spridning. I bedömningen tas i beaktande om sökande under senaste året har erhållit stöd från Region Östergötland. I referensgruppen för urvalet ingår strateger och utvecklingsledare från de olika konstområdena på kulturenheten på Region Östergötland.

Redovisning

Efter avslutat arbete redovisar du som beviljats medel hur du har använt din tid för att fördjupa och utveckla ditt konstnärskap. Arbetet redovisas på lämpligt sätt, exempelvis i skrift eller genom rörlig bild. Kulturenheten på Region Östergötland kan komma att publicera redovisningarna i sina kanaler, till exempel på hemsida eller via sociala medier.

Redovisningen (skriftlig eller på annat sätt) skickas per e-post till kultur@regionostergotland.se senast tre månader efter avslutat arbete.

Kontakt

Bild på Mattias Ahlén

Mattias Ahlén

Filmutvecklare

010-103 75 37

e-post

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Anna Ljung

Anna Ljung

Dansutvecklare - Dans i Öst

010-103 65 15

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Bild på Maria Ståhl

Maria Ståhl

Kulturstrateg bild och form

010-10 375 16

e-post

Bild på Helena Agnemar

Helena Agnemar

Verksamhetsutvecklare litteratur

010-103 93 11

e-post