Region Östergötland

Beviljade bidrag

Nedan beskrivs bidrag som beviljats av Regionutvecklingsnämnden eller Enheten för kultur. Region Östergötland delar årligen ut olika bidrag och stipendier till professionella kulturskapare och till kulturutvecklingsprojekt.

Region Östergötland har under våren 2020 avsatt totalt sökbara medel på 1 miljon kronor, varav 500 000 kronor till professionell scenkonst, 200 000 kronor till professionella bild- och form- samt slöjdprojekt och 100 000 kronor till amatörteater. 200 000 kronor finns avsatt till filmområdet och det stödet kommer att delas ut senare under våren.

Region Östergötland har beslutat att ha en generös hållning kopplat till våra stödformer med tanke på rådande covid-19 pandemi. Detta innebär att Region Östergötland inte kräver tillbaka utbetalade/beviljade medel till projekt som behövs skjutas upp och genomföras vid ett senare tillfälle.

Projekt som beviljats medel hittills under 2020

Scenkonst

 • Kaj Lindh Produktion - Varieté
 • Chopp Event - Läkare mot sin vilja
 • Teater Imba - Under produktion
 • Vadstena Nya teater - En spöklik musikal
 • Folke Dansteater - Sagan om den lilla farbrorn
 • Danskollektivet Ronny - Att leva en dag

Bild- och form

 • Föreningen Svenska spetsar för projekt med knyppelcentrum
 • Kulturföreningen BlandArt för projektet Adventskalender
 • Borkhult Lapphem för konstnärliga residens
 • Kulturföreningen V.O.D.K.A.N för projektet Som fågel

Amatörteater

 • Vårdsnässpelen – Den dubbla planen
 • Teater Sythercopie – Ett magiskt äventyr
 • Kulturaktörerna – Rasmus på luffen / Snudd på succé

Hemväxa-stipendiater 2020

Med anledning av den svåra situationen (kopplad till covid-19) för många fria professionella kulturskapare utlyste Region Östergötland under våren 20 stycken personliga stipendier – Hemväxa.

Stipendierna ska ge möjlighet för fria professionella kulturskapare i Östergötland, från alla konst- och kulturområden, till ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att fördjupa och utveckla sitt konstnärskap, antingen genom egen praktik eller genom fördjupad kompetens. Stipendierna är tänkta att täcka cirka fyra veckors arbete, under tiden juni-oktober. Stipendiebeloppet är 20 000 kronor per beviljad sökande.

I mottagandet av stipendiet återspeglas en majoritet av sökande från bild- och formområdet samt av kvinnor. Åldersfördelningen har en spridning alltifrån de som är födda på 1950-talet till 1990-talet. Den geografiska spridningen är god, med representation från nio kommuner.

Bild och form

 • Anneli Lindberg, Norrköping
 • Caroline Färnström, Linköping
 • Hlif Torisdottir, Norrköping
 • Maria Segersäll, Vadstena
 • Morgan Johansson, Väderstad/Ödeshög
 • Niclas Malmström, Boxholm
 • Inger Södergren, Kisa, Kinda
 • Isabelle Nilsson, Grytgöl, Finspång
 • Åsa Gusfors, Norrköping

Film

 • Maria Lundström, Skärblacka, Norrköping
 • Selina Håkansson, Vikbolandet, Söderköping

Litteratur

 • Titti Knutsson, Norrköping
 • Tobias Pettersson, Linköping

Scenkonst

 • Charlotte "Lotta" Källström, Norrköping
 • Elsa Näslund, Linköping
 • Kajsa Norrby, Långrådna, Valdemarsvik
 • Klas Isaksson, Norrköping
 • Liv Aira, Linköping
 • Sofia Harryson, Gusum, Valdemarsvik
 • Åsa Forsberg, Norrköping