Region Östergötland

Beviljade bidrag

Nedan beskrivs bidrag som beviljats av Regionutvecklingsnämnden eller Enheten för kultur. Region Östergötland delar årligen ut olika bidrag och stipendier till professionella kulturskapare och till kulturutvecklingsprojekt.

 

Region Östergötland har under våren 2021 utlyst två sökbara stöd: Bredda deltagande och öka spridning samt Konstnärlig utveckling och främja kvalitet. Region Östergötland har avsatt totalt sökbara medel på två miljoner kronor, varav en miljon kronor inom vardera stödform.

Regionutvecklingsnämnden har även avsatt två miljoner kronor, som tillfällig förstärkning i kulturområdet, för att lindra effekterna av pandemin. Pengarna har bland annat kunnat förstärka de nya stödformerna. En miljon kronor av dessa har fördelats till professionella yrkesverksamma kulturskapare, en halv miljon kronor till arrangörer och lokalhållare och en halv miljon kronor till digital kultur.

Region Östergötland har sedan tidigare beslutat att ha en generös hållning kopplat till våra stödformer med tanke på rådande covid-19-pandemi. Detta innebär att Region Östergötland inte kräver tillbaka utbetalade/beviljade medel till projekt som behöver skjutas upp och genomföras vid ett senare tillfälle.


Projekt som beviljats medel hittills under 2021


Bredda deltagande och öka spridning

• Rusty P Kulturförening - Bring Breaking Back
• Norrköping Dans Mihwar Dance Group, Azadi expressions and Kaj Lindh produktion - From Dust
• Motala kommun - Industriarvsrundan 2021
• Studiefrämjandet i Östergötland - Livekarusellen 2021
• Östergötlands Spelmansförbund - Zornmärkesveckan 2022
• Kulturskolan i Linköping - Östgötafolk
• NoMeMus/Sensus - NoMeMus
• Kulturverkstan Kringen - Konst i Ringenparken
• Safety Last Productions AB - Linköping Comedy Festival
• Studiefrämjandet i Östergötland - Danskursellen 2021
• Kulturföreningen UGGLAN - Det vandrande Tabernaklet
• Söderköpings Stadsbibliotek - Söderköpings poesifestival
• Sensus Östra Götaland - Band Camp Östergötland
• Mjölby Kulturskola - Östergötlands Ungdomssymfoniorkester
• Kulturföreningen Tellus Östergötland - TellUs Bokfestival 2021 - 10årsjubileum
• Söderköpings kommun - Projekt Fabelstig Söderköpings kommun
• Ydre Kulturcentrum - Musikal 2022
• Svensk Blåsmusik - Svensk Blåsmusikfestival i Linköping
• Borkhults natur- och kulturförening - Vi älskar kultur och natur
• Filmföreningen Flimmer - 22:a Norrköping Filmfestival Flimmer
• Barbro Mellqvist/Edgars på Lagnö - Konst och design med hållbarhet och återvinning i fokus
• Folkmusik i Linköping - Norrköpings folkmusikfestival
• Wilhelm Stenhammars Stiftelse - Utvecklingsprojekt
• V.O.D.K.A.N - Kairos - nu är den rätta tiden

Konstnärlig utveckling och främja kvalitet

• Vadstena Nya Teater ek förening -3 Olika
• MCC (Magna Carta Cartel) - MCC
• Anx Kupianinen - 100 bilder från det innersta rummet
• Blauba Danskollektiv - Tavlan
• Nordantill - 2gether
• Teater Leo - Dumma dig
• Elisabet Magnusson - Den dubbla planen
• Riina Kauppi, Alice Brengdahl - I mötet mellan metall och textil
• Eva Vogel-Rödin - Jag letar efter Paris
• Måns Ahlin - Konungasejdeln
• Teater Pelikanen - Hej Hilma
• Danskollektivet Ronny - Luna
• Svälla - Svälla x Äta
• CIRK L - Uppåt väggarna
• Chopp Event - Läkare mot sin vilja
• Lavette AB - Apocalypse
• Nordantill - Pink is the camouflage of space
• Stab Stories AB & Dagdrömmar AB - GLITCH
• Waite Produktion - Monumental Flock
• Teatrika - Den lille prinsen söker en vän
• Robin Pajus de Villebichot - Vandrande astronaut
• Selina Håkansson - Konsten att älska sin mamma
• Chopp Event - Kata Dahlström
• Teater Fenix - Clowns Go International År 1: Adressat okänd
• Teater Imba AB - Digital inställning
• Ana Garcia Diego - A Part
• Elin Svensson Arwenhed - Kollektiv Kompostion - tillsammans på avstånd

Övriga

• Hembygdsförbundet
• Konstföreningar/ konstrundor
• Scengalej digitalt
• Dansens Vecka digitalt
• Shakespearefabriken digitalt