Region Östergötland

Beviljade bidrag

Nedan beskrivs bidrag som beviljats av Regionutvecklingsnämnden eller Enheten för kultur. Region Östergötland delar årligen ut olika bidrag och stipendier till professionella kulturskapare och till kulturutvecklingsprojekt.
 
Region Östergötland har under våren 2020 avsatt totalt sökbara medel på 1 miljon kr, varav 500 000 kr till professionell scenkonst, 200 000 kr till professionella bild- och form- samt slöjdprojekt och 100 000 kr till amatörteater. 200 000 finns avsatt till filmområdet och det stödet kommer att delas ut senare under våren.
 
Förutom att stärka aktörer och projekt inom respektive konstområde, avser stödet att stärka regional spridning, konstnärlig höjd och kreativitet samt mångfald i de konstnärliga uttrycken.
 
Region Östergötland har beslutat att ha en generös hållning kopplat till våra stödformer med tanke på rådande covid-19 pandemi. Detta innebär att Region Östergötland inte kräver tillbaka utbetalade/beviljade medel till projekt som behövs skjutas upp och genomföras vid ett senare tillfälle.

Projekt som hittills 2020 beviljats medel:

Scenkonst

 • Kaj Lindh Produktion -  Varieté
 • Chopp Event - Läkare mot sin vilja
 • Teater Imba - Under produktion
 • Vadstena Nya teater - En spöklik musikal
 • Folke Dansteater - Sagan om den lilla farbrorn
 • Danskollektivet Ronny - Att leva en dag


Bild- och form

 • Föreningen Svenska spetsar för projekt med knyppelcentrum
 • Kulturföreningen BlandArt för projektet Adventskalender
 • Borkhult Lapphem för konstnärliga residens
 • Kulturföreningen V.O.D.K.A.N för projektet Som fågel

Amatörteater

 • Vårdsnässpelen – Den dubbla planen
 • Teater Sythercopie – Ett magiskt äventyr
 • Kulturaktörerna – Rasmus på luffen / Snudd på succé