Region Östergötland

Stöd till dansproduktioner och dansarrangemang

Produktionsstöd

Professionella dansare, koreografer och fria dansgrupper/kompanier kan söka produktion/projektstöd från "potten" Fria professionella scenkonstaktörer. För 2019 är stödet redan beslutat och utdelat. Till 2020 kommer ny information om summan samt ansökningsförfarandet.

Arrangörsstöd

Under 2019 går Dans i Öst in med ett arrangörsstöd till arrangörer som arrangerar professionella dansföreställningar. Arrangörsstödet täcker upp kostnader för resor och boendekostnader för de grupper som inte är bosatta i Östergötland. När dansföreställningar arrangeras i förskola och skola men även offentliga föreställningar både för barn, unga eller vuxna kan arrangören söka medel från den regionala arrangörsgarantin som administreras av Riksteatern Östergötland.

Kontakt

Bild på Anna Ljung

Anna Ljung

Dansutvecklare - Dans i Öst

010-103 65 15

e-post

Denna webbplats

Andra webbplatser