Region Östergötland

Kulturella och kreativa näringar

Kreativt grupparbete mellan tre personer

Kulturella och kreativa näringar består av företag med kulturskapande eller har kreativa processer som sin affärsidé eller som sin råvara.

Hit räknas också företag som bygger vidare på andras skapande, exempelvis genom distribution och handel eller genom utveckling av digitala tjänster med kulturellt innehåll
De som brukar räknas hit enligt Tillväxtverkets definition är:

 • arkitektur
 • form och design
 • film
 • konst
 • mode
 • litteratur
 • musik
 • scenkonst
 • måltid
 • spel och media
 • turism och besöksnäring
 • upplevelsebaserat lärande

De senaste åren har Tillväxtverket fått tydligt uppdrag att undersöka, sammanställa statistik och analysera denna typ av företag, och ger ut Kreametern med statistik för området.
På Konstnärsnämndens sajt finns analyser om konstnärers levnadsvillkor.

För tips och råd om företagsformer, avtal med mera, se Konstnärsnämndens företagsplanering i filarkivet, KLYS sajt samt verksamt.se.

Inom det regionala näringslivsutvecklingsarbetet finns East Sweden Business Region och Företagsjouren, som struktur för att främja regionens företag.

 

Kontakt

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Cecilia Hunnershage-Sandgren

Cecilia Hunnershage-Sandgren

Strateg näringslivsutveckling

010-103 65 24

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Bild på Maria Ståhl

Maria Ståhl

Kulturstrateg bild och form

010-10 375 16

e-post