Region Östergötland

Kulturella och kreativa näringar

Kreativt grupparbete mellan tre personer

Kulturella och kreativa näringar avser branscher och företag som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet.

De som brukar räknas hit enligt Tillväxtverkets definition är:

 • arkitektur
 • form och design
 • film
 • konst
 • mode
 • litteratur
 • musik
 • scenkonst
 • måltid
 • spel och media
 • turism och besöksnäring
 • upplevelsebaserat lärande

De senaste åren har Tillväxtverket fått tydligt uppdrag att undersöka, sammanställa statistik och analysera denna typ av företag.

Inom det regionala näringslivsutvecklingsarbetet finns East Sweden Business Region, som struktur för att främja regionens företag.

Nytt inom området hösten 2019 är Kreatörslånet – lånemöjligheter till företag inom kulturella och kreativa branscher via Marginalen Bank och kreativa Europas finansiella lånegaranti.

Kontakt

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Cecilia Hunnershage-Sandgren

Cecilia Hunnershage-Sandgren

Strateg näringslivsutveckling

010-103 65 24

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Bild på Maria Ståhl

Maria Ståhl

Kulturstrateg bild och form

010-10 375 16

e-post