Region Östergötland

Näringslivsutveckling

Bilden visar två kvinnor som blåser glas

Det är avgörande för Östergötlands utveckling att nya företag startar och att de företag som redan finns växer. Region Östergötland arbetar för att företagen i Östergötland ska ha tillgång till rätt kompetens, stöd och kapital för att ha goda möjligheter att utvecklas.

Vi är delägare i Almi Företagspartner AB som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Små och medelstora företag som hamnar i akut kris kan erbjudas hjälp genom Företagsjouren. Vi stöttar också Ung Företagsamhet och Framtidsfrön där barn och ungdomar får prova entreprenörskap.

Inom samverkansplattformen East Sweden Business Region (ESBR) samordnar Region Östergötland ett 40-tal företagsfrämjande organisationer med syfte att tillsammans verka för en framgångsrik region. Det kan handla om företagsutveckling, etablering eller finansiering. Region Östergötland håller kontinuerligt kontakt med statliga aktörer, exempelvis Tillväxtverket, Vinnova och Näringsdepartementet, för att ha en överblick och vara redo att ansöka om projektmedel när utlysningar görs.

Socialt företagande är en annan viktig del av ett innovativt näringsliv för att utveckla människor och bidra till att på sikt öka arbetskraftsutbudet i regionen. Region Östergötland arbetar för att underlätta socialt företagande.