Region Östergötland

Förenings- och organisationsbidrag

Möte

Region Östergötland ger årligen bidrag inom hälso- och sjukvårdsområdet till följande verksamheter:

  • Funktionshindersföreningar
  • Barn- och ungdomsföreningar inom funktionshinderområdet
  • Pensionärsföreningar
  • Övriga ideella föreningar och organisationer

För att kunna få bidrag ska föreningen/organisationen vara länsövergripande, antingen genom att vara en länsförening eller att man tydligt kan påvisa att verksamheten når hela länet.

För övriga villkor för att få bidrag – se policy i högerspalten.

Ansökan

För att förening/organisation ska kunna få bidrag år 2023 ska ansökan vara oss tillhanda senast den 30 september 2022 – se "Ansökningsblankett för föreningsbidrag från Region Östergötland" i högerspalten. 

Kontakt

Bild på Monica Ulriksson

Monica Ulriksson

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Funktionshinderfrågor, föreningsbidrag

010-103 74 13

e-post

Bild på Charlotte Sand

Charlotte Sand

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Funktionshindersfrågor, föreningsbidrag

010-103 72 69

e-post