Region Östergötland Bilden visar ungdomar i skolan

Barn- och ungdomsorganisationer

Region Östergötland ger bidrag och stöd till regionala barn- och ungdomsorganisationer.

Stöd och bidrag kan ges till regionala barn- och ungdomsorganisationer:

  • Som är verksamma i Östergötland
  • Som har minst 150 medlemmar som är folkbokförda och verksamma i Östergötland och i åldern 6 till 25 år
  • Där minst 60 procent av medlemmarna ska vara mellan 6 och 25 år
  • Som har lokalavdelningar i minst fyra kommuner i Östergötland.

Region Östergötland kommer att ta stor hänsyn till pandemins effekter vid fördelningen av föreningsstöd. Särskilt gäller detta stödformer där beräkningsåret har stor effekt, det vill säga när stödet baseras på verksamhet eller antal deltagare. Vår ambition är att mildra pandemins negativa effekter på föreningslivet i Östergötland.

Ansökningarna ska vara oss tillhanda senast fredagen den 6 maj klockan 16.00. 

Kontakt

Bild på Anne Hederén

Anne Hederén

Strateg: kultur för äldre, natur - och friluftsliv

010-103 65 11

e-post