Region Östergötland Bilden visar ungdomar i skolan

Barn- och ungdomsorganisationer

Region Östergötland ger bidrag och stöd till regionala barn- och ungdomsorganisationer.

Stöd och bidrag kan ges till regionala barn- och ungdomsorganisationer:

  • Som är verksamma i Östergötland
  • Som har minst 150 medlemmar som är folkbokförda och verksamma i Östergötland och i åldern 6 till 25 år
  • Där minst 60 procent av medlemmarna ska vara mellan 6 och 25 år
  • Som har lokalavdelningar i minst fyra kommuner i Östergötland

Ansökningarna ska vara oss tillhanda senast den 7 maj klockan 16.00. 

Kontakt

Bild på Anne Hederén

Anne Hederén

Strateg: kultur för äldre, natur - och friluftsliv

010-103 65 11

e-post