Region Östergötland

Storregional samverkan

Bilden visar konceptet med samarbete

Region Östergötland deltar i olika nätverk och har kontakter med nationella myndigheter för att få överblick över vad som sker nationellt och internationellt inom utvecklingsarbetet.

Det finns flera samarbetsgrupperingar och nätverk inom området. Ett exempel är Östra Mellansverige (ÖMS) som består av länen Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland och Östergötland.
 
Vi samverkar även med Stockholms läns landsting tillsammans med övriga län inom Östra Mellansverige med frågor rörande utvecklingsplanering.

Ett annat är Mälardalsrådet och samarbetet En Bättre Sits (EBS). EBS omfattar sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland – som samverkar i frågor kring infrastrukturplanering. I den typen av samarbeten får Östergötland möjlighet att påverka infrastrukturplanering och satsningar på nationell nivå.

Kontakt

Bild på Anders Bäckstrand

Anders Bäckstrand

Enhetschef

010-103 68 31

e-post