Region Östergötland

Kunskapsunderlag för Regional utveckling och regional och kommunal planering

Här hittar du rapporter och mötesdokumentationer som är en del av Region Östergötlands arbete med kunskapsunderlag för regional utveckling och regional och kommunal planering.

Huvudmålgrupp är tjänstepersoner och politiker i Region Östergötland och i länets kommuner. Materialet vänder sig även till de som är intresserade av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala rumsliga planeringen och som vill delta i den kontinuerliga dialogen om densamma.

Arbetet med planeringsunderlag är kontinuerligt, en del av rapporterna kommer att uppdateras allteftersom det kommunala arbetet de baseras på utvecklas.

Nu finns en den relativa pendlingsstudien och underlaget för serviceutveckling på plats. Vi arbetar vidare med planeringsunderlag för kollektivtrafik och med att utveckla den regionala rollen inom bostadsfrågor.

 Färdigställda rapporter finns i spalten till höger.

Läs, reflektera, och återkoppla gärna.

Kontakt

Bild på Lena Lindgren

Lena Lindgren

Regionplanerare

010-103 68 87

e-post