Landstinget i Östergötland

Överenskommelsen

Överenskommelsen är samverkan mellan parterna Region Östergötland och den sociala ekonomin/ civilsamhället/idéburen sektor. Målet med överenskommelsen är att vi tillsammans ska hitta lösningar på samhällsutmaningar.

I juni 2017 tog Region Östergötland beslut om en satsning på en överenskommelse mellan Region Östergötland och den sociala ekonomins aktörer.

Redan 2008 tecknades en överenskommelse på nationell nivå och nu startar vi en process för att ena parterna kring hur en överenskommelse kan se ut verksamheterna i vår region.

Överenskommelsen är samverkan mellan parterna Region Östergötland och sociala ekonomin/civilsamhället/idéburen sektor. Detta betyder att parterna värderas lika och i samverkan ses som jämställda. När våra arbetssätt bygger på gemensamma frågeställningar om samhället lyfts fokus från ekonomi till processer.

Här hittar du samlad information om våra aktiviteter under våren 2018:

  • Information om Överenskommelsen 16 april. Vi fick besök av processledare Camilla Olsson och Birgitta Adler som berättade om sina erfarenheter från Västra Götalandsregionen. Mötet lade grunden för hur vi går vidare med vår process i Östergötland. Vid mötet deltog drygt 50 personer; politiker och tjänstemän från Region Östergötland tillsammans med representanter från 22 regionala organisationer. 
  • Skapa goda förutsättningar för samskapande, länk till anmälan 8 maj > > > Syftet med dagen är att tillsammans utforska framgångsfaktorer för samverkan. Under eftermiddagen delar vi erfarenheter från projekt och processer. Hur går vi vidare för att skapa goda förutsättningar för samskapande mellan Region Östergötland och idéburen sektor/social ekonomi/civilsamhället? Även du som inte deltog 16 april har kan delta. Anmäl dig senast 30 april.
  • Diskussionerna om en överenskommelse fortsätter, länk till anmälan 29 maj > > > Erfarenheterna från vår process kommer att tas till vara och utgöra underlaget till överenskommelsen mellan Region Östergötland och civilsamhället/social ekonomi/idéburen sektor. Även du som inte deltagit vid tidigare träffarna om överenskommelsen kan delta. Anmäl dig senast 20 maj.
  • Remissgenomgång, länk till anmälan 19 juni > > >
    Syftet med dagen är att gå igenom remissförslaget för Överenskommelsen i Östergötland. Förslaget baseras på de diskussioner och förslag, och det material som vår process genererat.
    Anmäl dig senast 15 juni.

Vilka får vara med?

De organisationer från den sociala ekonomin/civilsamhället/idéburen sektor som deltar i processen ska ha ett regionalt perspektiv och bygga på demokratiska värderingar samt vara organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Det är upp till varje enskild organisation att ta ställning till om den städjer och undertecknar överenskommelsen i sin helhet.