Region Östergötland

Regional kompetensforum

Utbildning av vuxna elever
Tillgången till rätt kompetens i näringslivet är en förutsättning för fortsatt tillväxt i Östergötland.

För att företagen på ett effektivt sätt ska få tillgång till rätt kompetens krävs att det finns bra och nära kontakter mellan utbildningssamordnare och arbetsliv. Region Östergötland arbetar därför med att skapa kontaktytor för dessa, via Regional kompetensplattform. Den består av Regionalt kompetensforum och Regionalt utbudsforum. Region Östergötland fungerar som en brygga mellan de två forumen.

Kompetensförsörjningen blir effektiv när arbetslivets behov får styra. Regionens roll i den regionala kompetensplattformen är därför att överblicka och se vilka behov arbetsmarknaden i Östergötland har och sedan sprida informationen vidare till relevanta aktörer. Att även bevaka kompetensbehovet nationellt och internationellt ingår också i Region Östergötlands ansvar. Regionen samlar in, analyserar och presenterar fakta så att det finns ett underlag till beslut för de andra representanterna i den regionala kompetensplattformen.

Det är ett branschråd, med uppgift att kartlägga framtida kompetensbehov, som fångar upp de tecken på behov som finns. Informationen samlas in via de branscharenor som finns i Östergötland. Branscharenorna har olika inriktningar, som till exempel industri och teknik, vård och omsorg och bygg.

I Regionalt kompetensforum ingår:

 •  representanter från regionens arbetsliv
 • fackliga organisationer
 • branscher (exempelvis vård och omsorg, IT samt industri och teknik)
 • universitet och högskola
 • arbetsförmedling
 • kommuner
 • länsstyrelse

I Regionalt utbudsforum ingår:

 • yrkesutbildningar
 • vuxenutbildningar
 • yrkeshögskoleutbildningar
 • arbetsmarknadsutbildningar
 • universitet