Region Östergötland

Initiativ för förbättrad kompetensförsörjning

Bilden visar ungdomar som studerar

För att ha en kompetens som matchar arbetsmarknadens behov behöver barn, ungdomar och vuxna som hamnat utanför arbetsmarknaden vägledning.

Det kan röra sig om att få inspiration till lärande, få råd i sitt yrkes- eller utbildningsval eller hjälp med att etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns många aktörer som hjälper till i detta arbete och tanken med informationen på denna sida är att ge en samlad bild över aktiva initiativ. Ju fler som vet vad som pågår, desto bättre.

Initiativen är indelade i tre kategorier:

  • Initiativ som inspirerar till lärande (Markeras med L)
  • Initiativ som underlättar utbildnings-/yrkesval (Markeras med V)
  • Initiativ som underlättar etablering i arbetslivet (Markeras med E)

För att visualisera identifierade initiativ har tre olika vyer skapats. Följ gärna länkarna nedan för att ta del av respektive sammanställning: