Landstinget i Östergötland

Smart specialisering

Bilden visar händer som håller i dokument på ett skrivbord

I syfte att stimulera konkurrenskraften och därmed öka tillväxten har det skett en utvärdering av de kompetensområden där regionen Östergötland är särskilt framgångsrik.

Östergötlands fem styrkeområden är: 

 • Visualisering och simulering
  Östergötland har en unik bredd av systemintegrerade företag, spetsföretag inom applikationsutveckling och forskning i världsklass. Exempel på visualisering och simulering är lösningar för att åskådliggöra komplexa data, interaktion med virtuella modeller, interaktiv media och spel.
 • Uppkopplade system och produkter
  Detta styrkeområde består av en blandning av världsledande systemintegrerade företag, forskning i världsklass och en dynamisk bas av mindre företag. Exempel på detta område är : säker internet, Internet of Things (IoT), integrerad kommunicerande elektronik, sensorer och tryckt elektronik.
 • Miljönytta som affär
  Företagen i Östergötland har tillsammans med Linköpings Universitet och offentliga aktörer varit mycket framgångsrika när det gäller att omsätta modeller som cirkulär ekonomi till hållbara lösningar. Några exempel på miljönytta som affär är biobaserad cirkulär ekonomi och avfalls- och energilösningar.
 • Effektiv logistik
  Östergötlands geografiska läge hör till de absolut bästa i landet. Det finns en betydande innovationspotential kopplad till området. Dels i form av nya lösningar för den växande logistiksektorn, dels i form av förbättrad logistik för företag med stora varuflöden. Exempel på effektiv logistik är logistik för gods, materialhantering och processer för tjänsteleveranser.
 • Avancerade material
  Regionen har mycket hög kompetens och stora resurser när det gäller att ta fram material med högt förädlingsvärde. Exempel på områden är ytbeläggningar för metaller och plaster, nanostrukturerade material som grafen och bio-kompatibla material.

Inom dessa är områden finns bra förutsättningar för utveckling och de har en internationell tillväxtpotential samt en förmåga att bidra till en unik regional politik. Europas regioner söker stöd för forskning, teknisk utveckling och innovation ur EU:s ramprogram Horizon 2020. EU ger ett uttalat ökat regionalt ansvar för just dessa frågor. För att undvika att många regioner söker medel för samma områden har de uppmanats att arbeta fram strategin S3, Smart Specialisation Strategy. – att hitta sina styrkeområden där möjlighet till tillväxt och utveckling finns.

Strategin ger förutsättningarna för en smart regionalpolitik som i sin tur ska bidra till smart tillväxt i EU:s medlemsländer. Smart specialisering är en metod och arbetssätt för att prioritera utvecklingsprojekt som stärker företagen och därmed regionens konkurrenskraft. Verklig konkurrenskraft leder till ökad attraktionskraft, en effektiv genväg till tillväxt.

Östergötland har en egen strategi för smart specialisering, som baseras på en djuplodande analys av regionala tillgångar i teknik och kunskap samt ett starkt samarbete mellan företag, akademi och offentliga aktörer.

Kontakt

Bild på Åke Rolf

Åke Rolf

Strateg innovation

0708-34 56 77

e-post

Bild på Peter Larsson

Peter Larsson

Ansvarig näringslivsutveckling

010-103 65 26

e-post