Region Östergötland

East Sweden Business Region


Region Östergötland arbetar tillsammans med kommuner, större företag och rådgivningsaktörer på lokal och regional nivå för att vidareutveckla miljöer som underlättar spontana möten och idéutbyten företag emellan samt mellan företag och idébärare.

En del i detta är East Sweden Business Region (ESBR), en gemensam regional plattform och arbetsmodell för samverkan mellan aktörer i det företagsfrämjande systemet. Plattformen som koordineras av Region Östergötland samordnar ett 40-tal företagsfrämjande organisationer. Arbetet är indelat i fyra insatsområden: företagsutveckling, attraktivitet, innovationsstöd och kompetensmatchning. En viktig del i uppdraget är att driva arbetet med smart specialisering utifrån EU:s regionalpolitik, där ESBR blev medlem av EU:s S3-plattform våren 2014.

Visionen för ESBR är en region med ett attraktivt, konkurrenskraftigt näringsliv med hög tillväxt. Plattformen ska verka för att förbättra och stärka arbetet med näringslivsservice i kommunerna. Inom regionen ska gemensamma verktyg utvecklas och roller, ansvarsområden och samverkansformer tydliggöras. Det övergripande syftet för samarbetet är att underlätta vardagen för regionens företagare och främja innovation och idéutveckling.

Kontakt

Bild på Cecilia Hunnershage-Sandgren

Cecilia Hunnershage-Sandgren

Strateg näringslivsutveckling

010-103 65 24

e-post

Andra webbplatser