Region Östergötland Tre unga företagare

Tillväxt

Det är avgörande för Östergötlands utveckling att nya företag startar och att de företag som redan finns växer.

Region Östergötland arbetar för att företagen i Östergötland ska ha tillgång till rätt kompetens, stöd och kapital för att ha möjlighet att utvecklas.

Människor måste ha tillgång till den utbildning som krävs för att kunna möta arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. Därför arbetar Region Östergötland med att ta fram fakta om hur arbetsmarknaden i Östergötland kommer att utvecklas i framtiden. Informationen kan sedan användas av de som planerar utbildningar i länet.

Region Östergötland ansvarar också för regionala och statliga pengar som används till att stötta utvecklingsprojekt som rör kompetens och företagande i länet. Regionen stöttar till exempel Ung Företagsamhet och Framtidsfrön där barn och ungdomar i skolan får prova entreprenörskap för att de senare i livet ska se det som en möjlighet. Tillsammans med länets kommuner driver Region Östergötland projekten Plug In och #jagmed, vars mål är att förhindra avhopp från gymnasieskolan.

Stöd och rådgivning till både företag som redan finns och företag som är på väg att startas ingår även i Region Östergötlands ansvar. Det arbetet görs bland annat av Almi Företagspartner AB, som regionen är delägare i.