Region Östergötland

Kulturplan för Östergötland 2020-2023


Processen för framtagandet av en ny kulturplan för Östergötland 2020-2023 har pågått sedan hösten 2018.

Ett remissförslag har varit på remiss till kommuner och olika instanser, från mitten av april till 2 september. Den 4 juni hölls en remisskonferens med möjlighet att lämna synpunkter på plats.

9 oktober tas beslut om planen i Regionutvecklingsnämnden, och går därefter vidare till beslut i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige.

Den 1 november 2019 ska den regionala Kulturplanen för Östergötland 2020-2023 vara inlämnad till Statens kulturråd.

De 43 stycken yttranden som har inkommit går att ta del av via Region Östergötlands diarium, eller via kontakt med registrator; region@regionostergotland.se eller 010-103 00 00. 

Kontaktpersoner

Bild på Jane Nilsson

Jane Nilsson

Processledare kulturplan

010-103 68 74

e-post

Bild på Rikard Åslund

Rikard Åslund

Enhetschef, Enheten för kultur

010-103 00 00

e-post