Region Östergötland

Kulturplan för Östergötland 2020-2023


Nu har vi en ny regional kulturplan i remissversion för Östergötland 2020-2023.

Under hösten och våren har arbetet varit i full gång med att få fram en ny regional kulturplan. Arbetet har resulterat i ett färdigt remissförslag som beslutats av till Regionutvecklingsnämnden.

Förslaget går nu ut på remiss till kommuner och instanser för yttrande 2 september.

Även du är välkommen att lämna synpunkter här på webben.

Den 4 juni kommer vi att arrangera en remisskonferens med möjlighet att lyssna på tankarna bakom planen och en möjlighet att lämna synpunkter på plats.

9 oktober tas beslut om planen i Regionutvecklingsnämnden, och går därefter vidare till beslut i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige.

Den 1 november 2019 ska den regionala Kulturplanen för Östergötland 2020-2023 vara inlämnad till Statens kulturråd.

Insamling av kunskapsunderlag

Arbetsprocessen har inneburit samråd för att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturlivets aktörer och det civila samhället i länet. Syftet med dessa samråd och dialoger har varit att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.
Här hittar du mer information om de dialoger som ägt rum >>>

Tyck till om den regionala kulturplanen

Har du synpunkter på Kulturplan för Östergötland 2020-2023? Vi vill veta vad du tycker. Du har möjlighet att lämna dina synpunkter på flera sätt.

  1. Muntligt. Lämna dina synpunkter på vår remisskonferens 2019-06-04.
  2. Webbformulär. Lämna dina synpunkter via vårt digitala formulär senast 2019-09-02.

Observera att oavsett hur du väljer att lämna dina synpunkter så kommer dessa att diarieföras och bli en offentlig handling och del i Region Östergötlands arbete med remissyttranden rörande kulturplanen.

Kontaktpersoner

Bild på Jane Nilsson

Jane Nilsson

Processledare kulturplan

010-103 68 74

e-post

Bild på Rikard Åslund

Rikard Åslund

Enhetschef, Enheten för kultur

010-103 00 00

e-post