Region Östergötland

Regional kulturplan 2016-2019

PublikKulturplanen ligger till grund för Region Östergötlands prioriteringar och insatser på kulturområdet. Region Östergötlands kulturpolitiska strategier utgår från en vilja att utveckla Östergötland med hjälp av kulturen.

Region Östergötland strävar efter en geografiskt jämlik tillgång till kultur och ett innovativt kulturliv som gynnar både bredd och spets. I kulturplanen prioriteras också ett breddat deltagande i kulturlivet samt möjlighet till konstnärlig utveckling och kulturell mångfald. För att kulturen ska bli en motor i regional utveckling krävs en samverkan mellan region, kommuner, civilsamhälle och professionella kulturskapare.

De strategiska prioriteringarna under 2016-2019 är:

  • Främja demokrati och delaktighet
  • Bredda deltagande och öka spridning
  • Stärka kulturens roll i regional samhällsutveckling
  • Stödja konstnärlig utveckling och samarbeten över uttrycksformer
  • Stärka kulturområdena dans, film och kulturarv

Att Region Östergötland har en regional kulturplan är en förutsättning för att kunna fördela det statliga stödet. De prioriterade målgrupperna i det nationella och det regionala kulturpolitiska arbetet är barn och unga och  äldre.

Kontaktpersoner

Bild på Rikard Åslund

Rikard Åslund

Enhetschef, Enheten för kultur

010-103 00 00

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post