Region Östergötland

Kultur och digitalisering

Region Östergötland stöttar kulturverksamheter och kulturaktörer när det gäller att använda digitala verktyg för konstnärlig utveckling och tillgänglighet. Under 2018 startade ett kluster för digital kultur – RÖDIKK.

Region Östergötland digitala kulturkluster, RÖDIKK, finansieras av Region Östergötland och projektledare är Norrköping Science Park. Tjänstepersoner från enheten för kultur ingår i arbetsgruppen

Med kunskapsspridning, inspiration och innovativt tänkande ska RÖDIKK bidra till ökad användning av nya digitala möjligheter vid förmedling och gestaltning av kultur i Östergötland

Klustret har regelbundna nätverksträffar för kulturaktörer, teknikföretag, studenter, tjänstepersoner från förvaltningar med flera. Genom anmälan till klustret erbjuds medlemmarna inspirerande kunskapsevenemang, nyhetsbrev och erfarenhetsspridning.

Mer information om klustret, omvärldsbevakning inom området samt aktuella aktiviteter finner du på Norrköping scienceparks webbplats > > >

Klustret och uppdraget till Norrköpings Science park bygger på att Region Östergötland undersökt behov och möjligheter för digital kultur inom kulturarv - och scenkonstområdet. Två förstudier och en rapport om detta finns i filarkivet