Region Östergötland

Cirkusnav Östergötland

Det regionala samarbetet ska skapa en infrastruktur för cirkusens kretslopp som innehåller barn och ungdomsverksamhet, semiprofessionell verksamhet, social och pedagogisk verksamhet vid äldreboenden, skolor och flyktingboenden med mera samt stöd för professionella produktioner lokalt eller genom internationella samarbeten.

Den första nätverksträffen för Nycirkus Öst hölls i mars 2016 och ett 60-tal mycket engagerade personer deltog från hela regionen. Träffen var mycket positiv och människor från olika platser och olika åldrar möttes i en kreativ och konstruktiv vilja att arbeta för nycirkusen och angränsade konstformer i framtiden.

Vi kommer under detta år att arbeta med att coacha, stödja, utvärdera och utveckla verksamheten kring cirkuslek, familjecirkus och genomförandet av kurser för barn och unga samt vuxna och föreslå fortbildningar, göra löpande platsbesök och ha en nära kontakt med utövarna och kommunerna. Vi jobbar också för en utveckling av verksamheten för personer med funktionsvariationer samt för att verka på och kring flyktingboenden.

Helhetstänket är att barn och unga ska få uppleva nycirkus genom att se professionella artister uppträda. Genom den starka pedagogiska effekten i att först se och uppleva och sedan få prova själv blir möjligheten att kunna börja träna själv viktig. Känslan av att klara av saker man tidigare bara drömt om stannar kvar länge hos såväl barn och unga som hos vuxna.

Visionen är att Nycirkus Öst med East Sweden Circus Festival efter tre år är en etablerad och medialt välkänd verksamhet.